Sürdürülebilirlik

Girl in Nature

Strateji ve beyan

Elastron, doğaya ve tüm canlılara saygı duyar.

Elastron, sürdürülebilirlik hedefleriyle birlikte ilkeler, prosedürler ve etik kurallar belirler ve bunları

uygulamaya koyar.

Elastron bünyesinde sürdürülebilir TPE ürünleri geliştirmek, sürdürülebilirlikle ilgili uluslararası

düzenlemeleri izlemek ve uygulamak için özel bir ekip bulunmaktadır.

Ürün

Elastron, geri dönüşüm pazarını desteklemeye yönelik darbe modifikasyon çözümleri sunmaktadır.

Elastron, özel projeler için endüstriyel kaynaklı geri dönüştürülmüş (PIR) hammaddeler içeren TPE

ürünleri geliştirmektedir.

Elastron, Sera Gazı Emisyonunun çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek için Ürün Karbon Ayak İzini

ölçer ve izler.

Sistem

Elastron, GRI standartlarına uygun olarak yıllık sürdürülebilirlik raporları hazırlamaya başlamıştır.

Elastron, Ecovadis platformu aracılığıyla sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk (CSR)

gerekliliklerine yönelik sistem geliştirmelerini yapmaktadır.

Su ve enerji gibi doğal kaynakların kullanımına ilişkin ilkeler, Elastron bünyesinde her kademede

başarıyla uygulanmaktadır. Elastron, çevreyi korumaya verdiği önemle ISO 14001 sertifikası almıştır.

Elastron, yerel idare ve Elastron sürdürülebilirlik ekibi tarafından izlenen duyarlı bir atık yönetim sistemine

sahiptir.

Elastron, güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı ve iş kazası riskini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

Elastron'un iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, ISO 45001 sertifikalıdır.

ISO 90001IATF 16491ISO 140011 ISO 45001